Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Referent ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OPS -1110/1/CZ/2010                                                                   Wolin dnia 09.06.2010r.

                                                           OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie ul. Zamkowa 21 ogłasza otwarty, konkurencyjny  nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wnioski mogą składać osoby, które:

- posiadają obywatelstwo polskie,

- mają pełną zdolność do czynności prawnych,

- cieszą się nieposzlakowaną opinią,

- posiadają minimum średnie wykształcenie,

 

Wymagania pożądane:

- odbyta służba przygotowawcza,

- doświadczenie w pracy administracyjnej (staże, kursy, praktyki, prace interwencyjne)

- łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność słuchania innych,

- biegła znajomość obsługi komputera.

 

Predyspozycje:

Umiejętność organizacji i pracy w zespole, obsługi komputerów, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność słuchania, ogólna znajomość przepisów z świadczeń społecznych

i kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność ich bieżącego wyszukiwania i kontrolowania, znajomość programów Word i Exell.

 

Współzależność służbowa:

Bezpośrednia – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      Przyjmowanie od klientów wniosków wraz z niezbędną dokumentacją.

2)      Prowadzenie rejestrów osób i rodzin korzystających ze świadczeń.

3)      Przygotowywanie planów cząstkowych do sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

4)      Współpraca z księgowością w sprawie wydatków oraz sprawozdań finansowych dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

5)      Bieżące sprawdzanie przepisów prawnych dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

6)      Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

7)      Sporządzanie wniosków do prokuratury, starosty wobec dłużników.

8)      Ścisła współpraca z komornikami, sporządzanie tytułów wykonawczych do celów egzekucji.

9)      Należyte zabezpieczenie urządzeń i pomieszczenia po zakończeniu pracy. Pracownik odpowiada za powierzone mienie, obowiązuje go całkowity zakaz użytkowania własnych nośników informatycznych, wprowadzania własnych  programów komputerowych, racjonalne korzystania z materiałów biurowych.

10)  Obsługa komputera na stanowisku pracy.

11)  Zastępowanie podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego podczas jego dłuższej nieobecności.

12)  Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

Kontakty na stanowisku:

Zewnętrzne – współpraca z komornika mi, sądami, policją, urzędami pracy i innymi organami realizującymi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

Wewnętrzne – główny księgowy, kierownik Ośrodka, pracownicy socjalni.

 

Wyposażenie stanowiska  pracy:

Komputer, drukarka, kserokopiarka, oprogramowane Windows XP, Internet, oprogramowanie Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys CV, list motywacyjny,

- dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,

- dokumenty poświadczające odbytą służbę przygotowawczą, kursy, szkolenia, staże,

- kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

- oświadczenie o niekaralności, w przypadku przyjęcia do pracy osoba przedstawi odpowiednie zaświadczenie,

- oświadczenie  o stanie zdrowia, pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na danym stanowisku.

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka  w  pokoju nr 5 w terminie do dnia  20.06.2010r. do godz. 12:00 lub pocztą ( liczy się data stempla pocztowego)

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie odsyłał dokumentów aplikacyjnych, będzie je można odebrać osobiście w terminie 5-ciu dni od daty ogłoszenia listy z nazwiskiem osoby przyjętej do pracy i po tym terminie zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej (www.bip.opswolin.pl)

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z2002r. Nr 101, poz.926 z  późn. zm.)oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 ,poz 1458).

 

 

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Pacholska 09-06-2010 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Pacholska 09-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2010 14:25