Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

 

 


|Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie – dnia 1 sierpnia 2010r. – nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

  • Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

           
Ustawa wprowadza również zmiany w innych istotnych aktach prawnych, a szczególnie w Kodeksie karnym (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.). Wprowadzone zmiany dają nowe możliwości prawne, np. wobec sprawców przemocy w rodzinie stosuje się przewidziane w w/w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz kierowanie na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Główne cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

  • budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

 
Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  2. Podejmowanie działań, przewidzianych przepisami prawa w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku oraz wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie prawidłoweo funkcjonowania rodziny.
  3. Inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Inicjowanie działań korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Pacholska 23-05-2012 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Pacholska 23-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Pacholska 23-05-2012 12:19