Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Ogłoszenie o rodzinach wspierających w Wolinie 2020

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ RODZINOM      PRZEŻYWAJĄCYM TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wolinie w oparciu o ustawę  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

 

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w :

 1. opiece i wychowaniu dziecka,
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może być osoba lub rodzina, która:

 1. ma stałe źródło utrzymania,
 2. ma pełnie władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo -  wychowawcze wobec własnych dzieci,
 3. uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 4. przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudności w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być różne, uwarunkowane potrzebami danej rodziny, np.: wskazówki dotyczące sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowanie i wypełnianie podstawowych ról społecznych, organizacji czasu wolnego, pomoc w nauce, racjonalne prowadzenie budżetu domowego oraz gospodarstwa domowego. Wspieranie rodziny odbywa się wyłącznie za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Zgodnie z ustawą rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, oraz przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie,
 2. udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie,
 4. podpisać umowę, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona  będzie do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ul. Prosta 1, 72- 510 Wolin, tel. 91 326 11 76 lub drogą elektroniczną: ops@gminawolin.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

Małgorzata Klimkowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 21-09-2020 19:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 21-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2020 19:41