Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Realizacją  zadań należących do pracowników socjalnych zajmują się pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów.

Miasto i Gmina Wolin została podzielona na 6 rejonów, które podlegające pracowników socjalnym:

Rejon 1 - Wolin -  pracownik socjalny Urszula Borońska, obsługuje ulice:

Moniuszki, Niedamira, Mostowa, Parkowa, Portowa, Poprzeczna, Rybacka, Spacerowa, Słowiańska, Słowackiego, Owocowa, Kwiatowa, Mickiewicza, Konopnickiej, Jaracza, Trygława, Leśna, Sosnowa, Świerkowa, Kościelna.

Rejon 2 - Wolin - pracownik socjalny Karolina Czech, obsługuje ulice:

Krzywoustego, Graniczna, Katedralna, Kolejowa, Krzywa, Mała, Matejki, Mieszka I, Ogrodowa, Osiedle Robotnicze, Polna, Prosta, Słoneczna, Ciasna, Wojska Polskiego, Wiejska, Gryfitów, Zamkowa (bez Hostelu), Sienkiewicza, Spokojna, Rynek, Świętego Wojciecha, Świętosławy, Księżnej Zofii, Światowida, Bolesława Chrobrego.

Rejon 3 - pracownik socjalny Iwona Kiliańska, obsługuje sołectwo:

Chynowo, Domysłów, Kołczewo, Rabiąż, Rekowo, Świętoujść, Wartowo, Wisełka, Zastań, Żółwino, Łojszyno.

Rejon 4 - pracownik socjalny Zuzanna Słomka, obsługuje sołectwo:

Dargobądz, Jagienki, Karnocice, Kodrąb, Kodrąbek, Ładzin, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Płocin, Sułomino.

Rejon 5 - pracownik socjalny Marta Kalisiak, obsługuje sołectwo:

Gogolice, Jagniątkowo, Koniewo, Mierzęcin, Ostromice, Recław, Siniechowo, Skoszewo, Troszyn, Troszynek, Wiejkowo, Zagórze, Wiejkówko.

Rejon 6 – specjalista pracy socjalnej Maria Mazur, obsługuje sołectwo:

Dramino, Jaromierz, Jarzębowo, Korzęcin, Darzowice, Dobropole, Parłowo, Parłówko, Piaski Wielkie, Rzeczyn, Strzegowo, Warnowo, Łuskowo, Sierosław, Unin, Laska.

Pracą socjalną są działania, których celem jest usamodzielnianie osób i rodzin i pomoc w odzyskiwaniu bądź wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie (np. organizowanie wsparcia środowiskowego, organizowanie porad i konsultacji specjalistycznych, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania istotnych potrzeb życiowych rodzin, udzielanie informacji, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia).

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany :

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej
 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia
 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę
 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy
 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny
 6.  podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Pacholska 03-02-2009 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 23-11-2020 14:13