Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Inspektor d/s koordynacji usług opiekuńczych oraz kadr

Wolin dnia 4 lutego 2009r.

Znak: OPS – 1110/1/2009

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. koordynacji usług opiekuńczych oraz kadr.

 

Wnioski mogą składać osoby, które spełnią następujące niezbędne warunki:

- posiadają obywatelstwo polskie,

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,

- cieszą się nieposzlakowaną opinią,

- posiadają wykształcenie wyższe ukończone, minimum pierwszego stopnia,

- posiadają minimum 2 – letni  staż pracy,

 

Wymagania dodatkowe:

-        posiadanie prawa  jazdy,

-        biegła znajomość obsługi komputera,

-        znajomość przepisów prawa pracy z zakresu tego stanowiska,

-        znajomość przepisów dotyczących usług opiekuńczych z zakresu ustawy o pomocy społecznej,

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys CV,

2.      List motywacyjny,

3.      Kserokopie świadectw pracy (mile widziane referencje),

4.      Kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (zwłaszcza możliwych do wykorzystaniu na stanowisku),

5.      Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6.      Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze zdjęciem.

 

Predyspozycje:

Umiejętność organizacji pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność słuchania.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1)      Prowadzenie rejestrów osób korzystających z usług opiekuńczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2)      Przygotowanie planów cząstkowych do sprawozdań z realizacji usług opiekuńczych i do GUS.

3)      Współpraca z księgowością w sprawie wydatków oraz sprawozdań finansowych dotyczących usług.

4)      Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi.

5)      Organizowanie zebrań pracowników Sekcji, koordynowanie ich pracą.

6)      Obsługa komputera na stanowisku pracy, naliczanie listy świadczeń.

7)      Kontrola środowisk w terenie, sporządzanie diagnozy i oceny.

8)      Prowadzenie spraw kadrowych wszystkich pracowników Ośrodka w pełnym zakresie.

 

Komplet dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora” należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 5 w terminie do dnia 18 lutego 2009r. do godz. 1200. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie odsyłał dokumentów aplikacyjnych, można je będzie odebrać osobiście w terminie 5 dni od daty ogłoszenia listy z nazwiskiem osoby przyjętej do pracy.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP (WWW.bip.opswolin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie i na stronie internetowej Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

 

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Klimkowska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Pacholska 05-02-2009 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2009 14:12