Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Sprawozdanie z prac społecznie użytecznych za 2013r.


Stosownie do postanowień § 7 Rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października

2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie

Użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) oraz

Porozumienia Nr 1/2013 z dnia 25.03.2013 r.

Sprawozdanie w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wolin w roku 2013

  1. Wprowadzenie

W dniu 25.03.2013 r. zostało podpisane w Kamieniu Pomorskim Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie - użytecznych okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2013 r. Porozumienie zawarł Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz ze Starostą Kamieńskim - Beatą Kiryluk . Realizatorem działań jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie oraz sołtysi poszczególnych wsi.

Prace społeczno użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na skutek skierowania przez urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo a 40 godzin miesięcznie. Bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości 8,00 zł za godzinę pracy z zaznaczeniem, że kwota ta będzie waloryzowana. Prace społeczno użyteczne obejmują prace porządkowe na obszarze naszej gminy, prace konserwatorskie, drobne prace remontowe - naprawa obiektów, malowanie.

Osoba bezrobotna jest zobowiązana do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez sołtysa. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania prac. Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne. Nie jest także potrącana zaliczka na podatek. Bezrobotni są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym z tytułu posiadania statusu w urzędzie pracy. Osoba, która nie zgłosiła, nie zgodziła się na podjęcie prac społecznie użytecznych traci status osoby bezrobotnej na okres 120 dni oraz wyklucza to możliwość dalszego skierowania tej osoby do wykonywania prac, pozbawia również możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Instrument ten jest cennym narzędziem aktywizacji społeczno - zawodowej. Pomógł w wielu przypadkach „wyciągnąć z domu”, po bardzo długim czasie osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace takie dają możliwość kontaktu z potencjalnymi pracodawcami lub obserwacji postaw osób skierowanych.

Prace społeczno użyteczne mają na celu aktywizację oraz motywację osób bezrobotnych do podjęcia a także do prowadzenia regularnego i systematycznego schematu dnia.

W ramach prac społecznie użytecznych w 2013 r. Ośrodek łącznie zaktywizował łącznie 29 osób bezrobotnych. Z tego 4 osoby zakończyły prace przed terminem z powodu podjęcia pracy, w tym 2 osoby zostały usunięte z powodu nadużywania alkoholu a 1 osoba zrezygnowała z powodów zdrowotnych. Na koniec listopada w pracach uczestniczyło 21 osób. Liczba osób wykonujących prace w czasie trwania prac była ruchoma. Wypracowano łącznie 6915 godzin

  1. Rodzaj prac społecznie użytecznych i miejsce wykonywania

Zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie prace wykonywane były przez bezrobotnych w następujących miejscowościach:

Lp

Miejscowość

Liczba bezrobotnych

Rodzaj prac społecznie użytecznych

1.

Sierosław

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości oraz wokół świetlicy

2.

Unin

3

Prace porządkowe na terenie miejscowości, wokół świetlicy

3.

Kodrąb

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości i przystanku autobusowego

4.

Ostromice

2

Prace porządkowe na terenie miejscowości

5.

Koniewo

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości

6.

Chynowo

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości

7.

Kołczewo

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości

8.

Łuskowo

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości oraz drobne naprawy

9.

Wolin

9

Przegląd terenów zielonych pod kątem utrzymania czystości placów publicznych.

Przegląd dróg gminnych pod kątem prawidłowego oznakowania oraz ubytków nawierzchni jezdni,

10.

Wiejkowo

2

Prace porządkowe na terenie miejscowości

10.

Ładzin

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości

12.

Korzęcin

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości

13.

Piaski Wielkie

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości

14.

Wisełka

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości

15.

Dramino

2

Prace porządkowe na terenie miejscowości

16.

Rzeczyn

1

Prace porządkowe na terenie miejscowości

Razem 29 osób

6915 godzin

  1. Okres wykonywania prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użytecznie były organizowane w okresie od 1.04.2013 do 30.11.2013 tj. przez okres 8 miesięcy.

  1. Efekty prac społecznie użytecznych

Realizacja prac społecznie użytecznych z pewnością umożliwiła uzyskanie efektów społecznych takich jak:

- łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia,

- wykonanie wielu prac na rzecz społeczności lokalnej,

- szanse dla osób skierowanych na powrót na rynek pracy (zatrudnienie),

- uzyskanie przez w/w osoby dochodów dzięki własnym umiejętnościom,

- aktywizacja bezrobotnych, mobilizacja do wyjścia z domu.

  1. Budżet programu

Ogólny koszt programu prac społecznie użytecznych w okresie 8 miesięcy wyniósł 54 753 , tj.:

(1890 godzin x 7,70 zł za godzinę prac = 14 553 zł)

(5025 godzin x 8,00 zł za godzinę prac = 40 200 zł)

Koszty organizacji prac społecznie użytecznych finansowane są z dwóch źródeł.

W 60% ogólną kwotę pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim i obecnie jest to 33 192,00 zł. Natomiast pozostałe 40% stanowią udział gminy, które wyniosły

21 561,00 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Skopińska 04-06-2014 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Skopińska 04-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2014 08:56