herb BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

www.bip.opswolin.pl

Mapa biuletynu

OPS Wolin
|___Dane teleadresowe
|___Godziny pracy
|___Organ prowadzący
|___Nadzór
|___Głowne zadania
|___Napisz do nas
|___Wydarzenia
RODO
|___obowiązek informacyjny
Projekt unijny
|___
|___Projekt unijny
|___Projekt unijny 2010 r.
|___Projekt unijny 2011 r.
|___Projekt unijny-zapytania ofertowe 2010-2011
      |___Wyniki zapytań ofertowych
      |___Zapytanie oferowe nr 2
      |___Zapytanie ofertowe nr 1
      |___Wyniki wyboru zapytań ofertowych
      |___Zapytanie ofertowe nr 2
      |___Zapytanie ofertowe nr 1
      |___Zapytanie ofertowe nr 2
      |___Zapytanie ofertowe nr 1
|___Projekt unijny 2012 r.
      |___
|___Projekt unijny - zapytanie ofertowe 2013
|___Projekt Unijny-zapytanie ofertowe 2014r.
Zespół interdyscyplinarny
|___Zespól Interdyscyplinarny
|___Przemoc w rodzinie-INFORMATOR
|___Niebieska karta
|___Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
|___Regulamin pracy Zespołu
|___Gminny program przeciwdziałania przemocy
      |___Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
|___Tu uzyskasz pomoc
|___Przydatne informacje
Strategia
|___Strategia
Pomocne strony
|___Ogólnokrajowe forum ops
Informacje dotyczące zasiłków i procedury
|___Świadczenia rodzinne
|___Świadczenia opiekuńcze
|___Fundusz Alimentacyjny
|___Postepowanie według dłużnika alimentacyjnego
|___Karta Dużej Rodziny
|___500+
|___300+
|___Za Życiem
Sprawozdania
|___Sprawozdanie z działalności za 2008 r.
|___Sprawozdanie z działalności za 2016r.
|___Sprawozdanie z działaności za 2015r
|___Sprawozdanie z działaności za 2014r.
|___Sprawozdanie z działaności za 2013r.
|___Sprawozdanie z działaności za 2012 r.
|___Sprawozdanie z działalności za 2011 r.
|___Sprawozdanie z działalności za 2010 r.
|___Sprawozdanie z działalności za 2009 r.
|___sprawozdanie z działalności za 2017r.
Informacje
|___Ogłoszenia
|___Wolne miejsca pracy
|___Prace społeczno użyteczne
Prawo lokalne
|___Statut
|___Ustawa o pomocy społecznej
|___Regulamin
Organa
|___Kierownik OPS
|___Sekcja świadczeń rodzinnych
|___Sekcja księgowości
|___Sekcja pracowników socjalnych
|___Sekcja usług opiekuńczych
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
|___Program wspierania rodzinie