Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Wolin

Zapytanie ofertowe nr 1

Wolin, dnia 5 lipca 2010r.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia poniżej 14 000 euro

 

Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie ul. Zamkowa 21  72-510 Wolin, kierownik.ops@wolin.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty na:

Organizację i przeprowadzenie Warsztatów szkoleniowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 20 uczestników, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie projektu partnerskiego „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizując Priorytet VII, Działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Warsztaty z doradztwa zawodowego muszą być przeprowadzone przez wykładowców posiadających kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Warunki szczegółowe:

- 20 uczestników,

- Spotkanie warsztatowe grupowe i spotkania indywidualne (przy spotkaniu indywidualnym – 1 godzina lekcyjne dla 1 uczestnika) w terminie od 19 do 21 lipca 2010r.

- sporządzenie pisemnej opinii doradcy zawodowego na temat beneficjenta określającej predyspozycje, umiejętności zawodowe, zaangażowanie, w ciągu 5 dni roboczych, wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w w/w warsztatach,

- wykonawca w ciągu 5 dni roboczych przedstawi zamawiającemu sprawozdanie z wykonanego zadania wraz z załącznikiem fotograficznym. W sprawozdaniu ujęte zostaną listy obecności 20 beneficjentów, treści materiałów informacyjnych szkoleniowych ze spotkania grupowego, kopie wydanych zaświadczeń,

- przygotowanie materiałów szkoleniowych – 20 pakiety,

- zajęcia mają odbywać się w dni robocze w godzinach 9 – 17  na terenie Wolina lub Kamienia Pomorskiego, prowadzone przez kadrę posiadająca uprawnienia zawodowe,

- w trakcie zajęć wykonawca zorganizuje poczęstunek (woda, kawa, herbata, ciastka (drożdżówki).

 

Wymagania jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- zaświadczenie (kserokopia) o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy,

- zaświadczenia (kserokopie) potwierdzające uprawnienia do wykonania usługi,

 

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena. Oferty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 5 w godzinach 7 30 do 15 00, listownie na adres zamawiającego, w formie elektronicznej na adres zamawiającego, w terminie do 14 lipca 2010r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Klimkowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Pacholska 06-07-2010 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Pacholska 06-07-2010 15:22